APC Α.Ε.

Η APC S.A. είναι εταιρία συμβούλων που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών για τον αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, τα περιβαλλοντικά θέματα και την εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων, το σχεδιασμό, τη διαχείριση και αξιολόγηση εθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων.

Η APC S.A. εξειδίκεύεται στους τομείς της αλιείας – υδατοκαλλιέργειας, του αγροτικού χώρου και της ανάπτυξης της υπαίθρου γενικότερα. Η ειδίκευση και η πολυετής εμπειρία των στελεχών της – καθώς η εταιρία αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια της APC Ltd, που ιδρύθηκε το 1994 – διασφαλίζει την ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων των πελατών της, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Στρατηγικός στόχος της APC S.A. είναι η αδιάλειπτη διατήρηση της υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, για τη συνεπή και συνεχή υποστήριξη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών.

Επιχειρησιακός στόχος της APC S.A. είναι η υπεύθυνη, έγκαιρη και αξιόπιστη προσέγγιση των απαιτήσεων των έργων, μέσα από τη δημιουργική συνεργασία και ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών της.

Ένας απο τους επιχειρισιακούς στοχους της εταιρεάς ειναι και η συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα με αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων και των προγραμμάτων μέσω και συνεργασιών με εξειδικευμένα γραφεία μελετών ή/και αναγνωρισμένα ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού.

Η μακρά και πολύπλευρη συνεργασία της APC S.A. με ευρωπαϊκούς οργανισμούς, εθνικές δημόσιες αρχές, Ο.Τ.Α., ερευνητικά ιδρύματα, και πληθώρα αναγνωρισμένων επαγγελματιών της αγοράς (επιχειρήσεις, ειδικευμένοι σύμβουλοι, ερευνητές, παραγωγοί, εμπειρογνώμονες κ.λπ.) στους τομείς της αλιείας – υδατοκαλλιέργειας, της γεωργίας, του υδάτινου περιβάλλοντος, της διασφάλισης ποιότητας τροφίμων και του χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού την καθιστά αναγνωρίσιμο, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό εταίρο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Όσον αφορά τους τομείς τις Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, η εταιρεία APC S.A είναι η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα.

Η Εταιρία έχει πιστοποιηθεί για τις υπηρεσίες της κατά το πρότυπο ISO 9001:2008

 

Προφίλ εταιρείας

Η APC S.A. δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.

Στον ιδιωτικό τομέα η APC S.A, μεταξύ άλλων, προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν:

 • Διενέργεια ερευνών αγοράς και εκστρατειών προώθησης προϊόντων.
 • Υποστήριξη ειδικών νομοθετικών θεμάτων (προσφυγές ΣτΕ κ.ά.) .
 • Διασφάλιση απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Εκπαίδευση στελεχών σε θέματα ποιότητας και υγιεινής ασφάλειας.

Το μόνιμο προσωπικό και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και συνεργάτες της APC SA, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία και γνώση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες σε Υπουργεία, Δημόσιους Οργανισμούς και Αρχές, Εκπαίδευικά - Ερευνητικά Ινστιτούτα και άλλους δημόσιους φορείς για υπηρεσίες όπως :

 • Προετοιμασία των μελετών του κλάδου (κυρίως στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας) και μελέτες για την οικονομική και τοπική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών
 • Τεχνικός σύμβουλος, σύμβουλος αξιολόγηση, τη διαχείριση του έργου
 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός υπηρεσιών
 • Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ιδιαίτερα για το υδάτινο περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση των εργαστηρίων για τα πιστοποιημένα προϊόντα διατροφής

APC S.A εκμεταλλεύεται, επίσης, επιχειρηματικές και ερευνητικές ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε τρίτες χώρες, που συμμετείχαν ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στον επιχειρηματικό τομέα, η APC SA ενεργεί ως μεσολαβητής, σύμβουλος, εταίρος ή συντονιστής σε προγράμματα έρευνας και τεχνικής υποστήριξης. Με την εμπειρία του προσωπικού της η APC, κυρίως στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Αλιευτική Πολιτική, Τοπική και εδαφική ανάπτυξη και άλλους τομείς), έχει δημιουργήσει στρατηγικές συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα και συναφής συμβουλευτικές εταιρείες σε διάφορες χώρες.

APC S.A. διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο, με θεωρητική γνώση και χρόνια πρακτική εμπειρία στους τομείς των δραστηριοτήτων της. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες/ συνεργάτες της εταιρείας ασχολούνται με εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα. Στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας έχουν:

 • Εμπειρία σε διάφορους τομείς συμβουλευτικής και τεχνογνωσίας,
 • Σαφή και ολοκληρωμένη γνώση των κλάδων της ειδικότητάς τους,
 • Άριστη γνώση των τάσεων και τον τρόπο λειτουργίας των φορέων, θεσμών, προγραμμάτων και γενικά των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • Εκτενής εμπειρία στην επιχειρησιακή έρευνα, έρευνες αγοράς, στις μελέτες του κλάδου, στις επιχειρήσεις χρηματοοικονομικής ανάλυσης, στο σχεδιασμό προγραμμάτων ανάπτυξης, στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων,
 • Ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία.

Το προσωπικό που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα είναι:

α/α

ΟΝΟΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

1

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ

Συντονιστής έργου

(Βιολόγος - Ιχθυολόγος)

MSc Ιχθυοκαλλιεργεια,

Ινστιτούτο Βιολογικών Αξιοποίηση λιμνοθαλασσών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Lesina (FG), Ιταλία

BSc Βιολογίας,

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

36

2

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Τοπικός υπεύθυνος έργου

(Ιχθυολόγος)

BSc Ιχθυολογία,

Ανώτατο εχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου

Αντιπρόεδρος – Γενικός Υπέυθυνος

15

3

ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Βοηθός έργου

(Ιχθυολόγος)

MSc Πληροφορικής (IT) Ιστο-Τεχνολογίας(Web-Technology), Πανεπιστήμιο Δυτικής Σκωτίας, Σχολή Πληροφορικής, Paisley, UK

BSc Ιχθυολογίας, Ανώτερο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου, Ελλάδα

Ανώτερος σύμβουλος

16

4

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΔΑΝΙΟΤΗΣ

Περιβαλλοντολόγος, Ωκεανογράφος

MSc στην Ωκεανογραφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

BSc Επιστήμη Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Ελλάδα

Ανώτερος σύμβουλος

15

5

Πέννυ Αναστασάκη

Σύμβουλος έργου - EU expert

MBA Μάρκετινγκ

BA Φιλολογίας

Ανώτερος σύμβουλος

23

6

OLYMPIA GRIGORIOU

Γραμματέας

Πτυχίο Γραμματειακής υποστήριξης, IVT Carriera, Ελλάδα

Γραμματέας

22

 

Facility and Equipment Description

Περιοχή γραφείου 5 rooms of total area 90 m2
Γραμματεία-Υποδοχή 20 m2
Αίθουσα συναντήσεων 30 m2
Βοηθητικοί χώροι

Χώρος εκτύπωσης – διακομιστής 12 m2

Αποθήκες 10 m2

Άλλοι χώροι

Κουζίνα 8 m2

WC 10 m2

Συστήματα Ασφαλείας:

Σύστημα συναγερμού

Σύστημα πυρασφάλειας

Σύστημα ασφαλείας με φωτισμό

Ηλεκτρονικά Συστήματα

UPS

Αυτόματος κλιματισμός

 

 

Τεχνικός Εξοπλισμός Υπολογιστών

Σύστημα:

PC network with Dedicated Server

Quad Core Windows Server 2012R2

Διαδίκτυο:

High speed Ethernet network with the latest technology Switch devices, Wireless network WPA secured.

Ασφάλεια διαδυχτίου::

Hardware Firewall on network Router

Servers:

Primary Domain Controller

File server

Exchange server

Database server

Διαδικτυακό περιβάλλον:

Windows Server 2012R2

Microsoft SQL Server

Domain: apc.gr

Workstations:

9 Desktop PC’s Intel Core 2 Duo

Ταχύτητα 2.6GHz

1024 Mb  Ram

160 Gb HD

OS Windows 7 Professional

Safety of workstations:

Symantec 2014

Φορητοί υπολογιστές: :

2 Acer notebooks

OS Windows 7 Professional, Windows Vista Business

Streamer :

Εξωτερικός δίσκος USB

Ασφάλεια/Αποθήκευση δεδομένων:

Καθημερινή αντγραφή δεδομένων

Γραφείο: :

 MS Office 2007 μικρή επιχείρηση

 

Περιφερειακός εξοπλισμός

Εκτυπωτές: :

1 Color Laser Lexmark C530dn

1 Εκτυπωτές / Σαρωτής/ Φωτοτυπικό Konica 7130

Φωτοτυπικό μηχάνιμα:   

1 Φωτοτυπικό Konica 7130

Call center:

Τηλεφωνικό κέντρο PANASONIC KX-DT333

Όργανα, Δέσιμο βιβλίων:

ΙΒΙΜΑS TER 184451 - BIND-O-MATIC 2000

Βίντεοπροβολέας :

SONY 3LCD βιντεοπροβολέας VLP – CX5

Website : www.apc.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας). Η πρόσκληση των προτάσεων, που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής C (2014) 6313 τελικό, η οποία ενέκρινε τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα αυτό και μια σειρά άλλων πιλοτικών προγραμμάτων.

All Copyrights Reserved.

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • +30-210.32 29 303
 • +30-210.32 29 340
 • +30-210.32 29 304
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΗΝΥΜΑ

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree