APC s.a.

APC s.a. hija kumpanija privata li tagħti konsultazzjoni speċjaliżżata fil-qasam tas-sajd, akwakultura, ippakkjar ta’ frott tal-baħar u impjanti ta’ proċessar, żvilupp rurali u reġjonali, u l-ambjent akwatiku.

L-ispeċjaliżżazzjoni u esperjenza estiża ta’ APC (APC ġiet żviluppata minn “APC Ltd”, li twaqfet fl’1994, ssieħeb magħha mil 2002 sa 2008 b’parteċipazzjoni ta Nikolaos Anagnopoulos bhala stakeholder f’ “LAMANS S.A.”, u iktar tard ħadet l-aħħar forma li hi “APC S.A.”), tiggarantixxi s-suċċess fit-twettiq tal-bżonnijiet u rekwiżiti tal-klijenti, kemm fil-privat kif ukoll fis-settur publiku.

L-objettiv strateġiku ta’ APC sa huwa l-manteniment ta’ kwalita’ għolja u affidabbilta’ fis-servizzi offruti sabiex ikun possibli li jingħata appoġġ kontinwu lil ħtiġijiet diversi tal-klijenti.

Il-mira ġenerali ta’ APC sa huwa l-approċċ pront u affidabbli tal-ħtiġijiet tal-proġett, permezz ta’ kooperazzjoni kif ukoll l-iżvilupp tal-ħiliet u għarfien tal-impjegati tal-kumpanija.

Waħda mil-miri tal-operat ta’ din il-kumpanija hija l-parteċipazzjoni f’proġetti Ewropej u oħrajn internazzjonali permezz ta’ kollaborazzjonijiet ma’ kumpaniji konsultattivi speċjaliżżati barranin u/jew istituzzjonijiet u organiżżazzjonijiet stabbiliti oħra.

Relazzjonijiet ta’ kooperazzjoni b’saħħita mibnijja bejn APC sa u numru ta organiżżazzjonijiet Ewropej, awtoritajiet pubbliki nazzjonali, istituti ta’ riċerka, kif ukoll numru kbir ta esperti ewlenin ta’ livell għoli (konsulenti speċjaliżżati, riċerkaturi, produtturi, eċċ) fil-qasam tas-sajd – ambjent akwatiku u akwakultura, għamlu l-kumpanija rikonoxxuta, affidabli u kompetittiva kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell internazzjonali.

Rigward sajd u akwakultura, APC sa hija kumpanija pijuniera għal-konsulenza fil-Greċja.

Il-kumpanija ġiet iċċertifikata għas-servizzi tagħha skond l-istandard EN ISO 9001:2008.

 

Profil Dettaljat

APC sa qed tibda taħdem fis-settur privat u pubbliku kif ukoll fi proġetti Ewropej u internazzjonali.

Fis-settur privat u oħrajn, APC sa qeda toffri servizzi dwar:

 • Preparazzjoni ta’ studji għas-suq u transazzjonijiet ta’ kampanji’ għal promozzjoni ta’ prodotti.
 • Appoġġ għal-kwistjonijiet speċifici legali.
 • Assigurazzjoni ta’ saħħa u s-sigurta’ ta’ frott tal-baħar u prodotti simili.
 • Taħrig lill-ħaddiema fil-qasam ta’ kwalita’ saħħa u s-sigurta’

Il-persunal permanenti u l-esperti esterni u l-assoċjati ta’ APC sa, minħabba li għandhom esperjenza fit-tul u għarfien fis-settur privat u pubbliku, huma kapaċi jipprovdu servizzi lil Ministeri, Organizzazzjonijiet Pubbliċi u l-Awtoritajiet ta’ Riċerka u entitatjiet pubbliċi oħra fl-oqsma ta’:

 • Tħejjija ta' studji settorjali (speċjalment fis -setturi tal-akkwakultura u sajd) u studji għall-iżvilupp ekonomiku u lokali ta' żoni speċifiċi.
 • Konsulent tekniku , konsulent t’evalwazzjoni u ġestjoni tal-proġett
 • Servizzi ta’ pjanar operattivi u strateċici
 • Studji ta’ valutazzjoni tal-impatt ambjentali, speċjalment għall-ambjent akwatiku
 • Ippjanar u twaqqif ta’ laboratorji għall-prodotti tal-ikel ċertifikat.

APC sa jisfrutta anki negozju u opportunitajiet ta’ riċerka fl- Unjoni Ewropea, kif ukoll f'pajjiżi terzi, kif ukoll jipparteċipa b'mod attiv fi programmi Ewropej ta' riċerka u żvilupp u programmi ta' appoġġ tekniku, u jipprovdi firxa wiesgħa ta' servizzi ta' konsulenza għall- korpi pubbliċi u privati. F'dan il-qasam tan-negozju, APC sa jaġixxi bħala medjatur, konsulent, sieħeb jew kordinatur fi proġetti ta' riċerka u ta' appoġġ tekniku. Bl- esperjenza tal-persunal ta’ APC, speċjalment fil -qasam tas-sajd u l-akkwakultura (Politika tas-Sajd, Żvilupp Lokali u Territorjali u oħrajn), il- kumpanija stabbilit alleanzi strateġiċi ma' istituzzjonijiet tar-riċerka u intrapriżi ta’ konsultazzjoni bħhala allejati f’pajjiżi varji.

APC sa speċjalizzat persunal, mħarreg sew, b’għarfien fond teoretiku u snin t’esperjenza prattika fl-oqsma ta’ l-attivitajiet tagħha. L-esperti/soċji esterni tal-kumpanija huma involuti f’kwistjonijiet speċjalizzati xjentifiċi. L-eżekuttiv u l-assoċjati tal-kumpanija għandhom:

 • Esperjenza ta’ konsulenza u kompetenza f’bosta oqsma
 • Għarfien ċar u komprensiv ta’ oqsma tal-oqsma tal-kompetenza tagħhom.
 • Għarfien fil-fond tax-xejriet u l -mod ta ' ħidma tal-korpi istituzzjonijiet , programmi u b'mod ġenerali ta' l -attivitajiet tal- Unjoni Ewropea
 • Esperjenza estensiva fir-riċerka operazzjonali , stħarriġ tas-suq, studji settorjali , analiżi finanzjarji, ippjanar ta’ programmi ta' żvilupp, l-istabbiliment ta ' pjanijiet ta' negozju
 • Kwalifiki akkademiċi u esperjenza ta' xogħol

Persunal ewlieni li ser ikunu involuti fil-proġett huma:

A.A.

Isem

Speċjalita’

Edukazzjoni

Kwalifiki

Pożizzjoni

Pożizzjoni

Snin ta’

esperjenza

1

NIKOLAOS ANAGNOPOULOS

Direttur tal-proġett

(Bijologu)

MSc in Aquaculture,

Institute for the Biological Exploitation of Lagoons of the National Council for Research, Lesina (FG), Italy

BSc in Biology,

University of Athens, Greece 

President u CEO

36

2

IRINI PAPANASTASIOU

Maniġer lokali

(Ichthyologist)

BSc in Ichtyology,

Higher Technological Educational Institute of Messolonghi  Greece

Viċi-president – Maniġer ġenerali

15

3

ALEXANDROS BEZAS

Assistent tal-proġett

(Ichthyologist)

MSc in Information Technology (IT) with Web-Technology, University of the West of Scotland, School of Computing, Paisley, UK

BSc in Ichtyology, Higher Technological Educational Institute of Messolonghi  Greece

Konsulent matur

16

4

NIKOS BOURDANIOTIS

Ambjentalist

MSc in Oceanography, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

BSc in Environmental Science, University of the Aegean, School of the Environment, Greece

Konsulent matur

15

5

PENNY ANASTASSAKI

Konsulent tal-proġett

MBA in Marketing

BA in Literature

Konsulent matur

23

6

OLYMPIA GRIGORIOU

Secretary

Degree in secretarial support, IVT Carriera, Greece

Segretarja

22

 

Deskrizzjoni tal-Faċilita’ u Tagħmir

Uffiċju 5 kmamar b’total ta 90m2
Segretarjat u akkoljenza 20 m2
Kamra għal-laqagħat 30 m2
Kmamar t’utilita’

Kmamar għal-istampar 12 m2

Maħzen 10 m2

Oħrajn

Kċijna  8 m2

Twalett 10 m2

Sistemi ta’ sigurta’:

Sistema ta’ allarm

Sistema ta’ sigurta’ kontra n-nirien

Sistema Dawl ta’ Sigurtà

Sistemi elettroniċi

UPS

arja kundizzjonata Awtomatika

 

 

Technical Computer Equipment

System:

PC network with Dedicated Server

Quad Core Windows Server 2012R2

Networking:

High speed Ethernet network with the latest technology Switch devices, Wireless network WPA secured.

Network security:

Hardware Firewall on network Router

Servers:

Primary Domain Controller

File server

Exchange server

Database server

Network environment:

Windows Server 2012R2

Microsoft SQL Server

Domain: apc.gr

Workstations:

9 Desktop PC’s Intel Core 2 Duo

Speeds 2.6GHz

1024 Mb  Ram

160 Gb HD

OS Windows 7 Professional

Safety of workstations:

Symantec 2014

Laptops :

2 Acer notebooks

OS Windows 7 Professional, Windows Vista Business

Streamer :

External USB Hard Disk

Data Security

Daily on-site Backup

Office :

 MS Office 2007 Small Business

 

Peripherals

Printers :

1 Color Laser Lexmark C530dn

1 Printer / Scanner/ Copier Konica 7130

Copy machine:    

1 Printer / Scanner/ Copier Konica 7130

Call center:

Phone center Panasonic PANASONIC KX-DT333

Instruments, Bookbinding:

ΙΒΙΜΑS TER 184451  -  BIND-O-MATIC 2000

Projector :

SONY 3LCD Data Projector VLP – CX5

Website : www.apc.gr

Unjoni Ewropea

Dan il-proġett rċieva fondi mil Unjoni Ewropea (EC/Directorate-General for Maritime Affaris and Fisheries). Is-sejħa għall-proposti, ppublikata taħt id-deċiżjoni tal-Kummisjoni C(2014)6313 finali, li approvat il-fondi għal dan, u numru ieħor ta’ proġetti pilota.

Kull dritt miżmum.

European Union

Għamel Kuntatt Magħna

 • +30-210.32 29 303
 • +30-210.32 29 340
 • +30-210.32 29 304
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ibatilna Messaġġ

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree